Geld terug voor ziekte of handicap

Website: http://emgplatform.nl/docs/Artikel%20algemene%20tegemoetkoming%20Wtcg%202010%20def.pdf

Sinds januari 2009 geldt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Door deze wet kunt u van de overheid financiële tegemoetkomingen krijgen voor de extra kosten die u maakt door chronische ziekte of handicap.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!