Fm scholenbouw

Website: http://scholenbouw-fm.nl/

Een goed schoolgebouw!
Fm scholenbouw is het architectuurbureau van Angelika Fuchs en Michel Melenhorst: U kunt ze inschakelen voor het ontwerpen en (ver)bouwen van schoolgebouwen,fmscholenbouw het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, onderzoeksopdrachten, lezingen en workshops. Afhankelijk van het soort opdracht werken ze samen met deskundigen uit hun netwerk
om een goed en concurrerend resultaat te bereiken. Dit kan een kostendeskundige zijn, gespecialiseerd in scholenbouw of een specialist in bestemmingsplanwijzigingen.

Ook samenwerking met een locale projectleider of directievoerder behoort tot de mogelijkheden. De werkwijze is altijd afgestemd op de complexiteit van het project en de fase waarin het project zich bevindt.

Passende huisvesting voor passend onderwijs
Daarnaast hebben ze onderzoek gedaan naar de optimale leeromgeving voor het gezamelijk onderwijs voor kinderen met en zonder beperking. Het Boek ‘SAMEN! Passende huisvesting voor passend onderwijs’ is verkrijgbaar in elke boekhandel. Lees meer hierover op de website van Scholenbouw.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!