Artikel algemene tegemoetkoming Wtcg-2010

Website: /wp-content/uploads/2012/02/Artikel-algemene-tegemoetkoming-Wtcg-2010-def.pdf

Sinds januari 2009 geldt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Door deze wet kunt u van de overheid financiële tegemoetkomingen krijgen voor de extra kosten die u maakt door chronische ziekte of handicap.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!