Reflectie-instrument rond slikproblemen

Website: http://www.senvzw.be/wg/sen/content/reflectie-instrument-rond-slikproblemen

Het reflectie-instrument wil een bescheiden maar concrete, praktijkgerichte bijdrage leveren aan een optimale behandeling van en omgaan met slikstoornissen. Dat doet het door te helpen de aanpak van slikproblemen in uw organisatie en in uw dagdagelijkse praktijk zo goed mogelijk in beeld te brengen. Het instrument had nooit de intentie te komen tot een bepalend referentiekader over slikproblemen, maar wil eerder een spiegel voor houden en een hulpmiddel aanreiken waarmee u met collega’s de dialoog over slikproblemen kan stimuleren.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!