Over het KennisNetwerk Platform EMG

Het Platform EMG coördineert en faciliteert Kenniskringen en Netwerken van professionals, ouders en anderen die betrokken zijn bij mensen met een ernstige meervoudige beperking.

Ontmoeting en informatie-uitwisselingen
De netwerken zijn gericht op ontmoeting, informatie-uitwisselingen en de deelnemers worden op de hoogte gesteld van nieuwe kennis. De deelnemers van de netwerken hebben verschillende beroepsfuncties en komen bijeen rond het thema van het desbetreffende netwerk, bijvoorbeeld het netwerk dagbesteding.
De kenniskringen zijn  gericht op inhoudelijke verdieping, kennisontwikkeling en onderzoek en de deelnemers  komen bijeen met vakgenoten, bijvoorbeeld de kenniskring gedragsdeskundigen.

Werkplaatsen 
Zowel uit de netwerken als kenniskringen kunnen werkplaatsen voortkomen.
De bijeenkomsten van de netwerken en kenniskringen zijn drie tot vier keer per jaar in Utrecht e.o., en er zijn ook werkbezoeken op een locatie. Bij voldoende belangstelling kan een nieuw netwerk of kenniskring in de regio of landelijk gestart worden.

De coördinator van het Platform ondersteunt de kenniskringen en de netwerken. Het doel en de vorm van de kenniskringen en netwerken wordt vastgesteld door de deelnemers. Een kenniskring of netwerk kan ook opgezet zijn met andere partners, zoals de ouderwerkgroep MCG met de Bosk en de kenniskring logopedie MG met de  Nederlandse vereniging voor logopedie en foniatrie (NVLF)

De deelnemers van kenniskringen en netwerken kunnen gebruik maken van een eigen community. Een community is een afgeschermd deel waar een specifieke groep mensen onderling kennis kunnen delen.

Voor informatie, aanmelding of het starten van een nieuwe landelijke op regionale kenniskring of netwerk, graag een bericht sturen naar info@platformemg.nl

Het Platform EMG ondersteunt en faciliteert verschillende kenniskringen en netwerken. Bekijk het overzicht »

 

Steun het Platform EMG en word ook donateur!