Netwerk EMB Zorg en Onderwijs

Het netwerk zorg en onderwijs stelt zich ten doel ontwikkelingen in onderwijs en zorg voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen te volgen en kennisuitwisseling landelijk en in de dagelijkse praktijk te stimuleren en te ondersteunen.

Doel

Het  netwerk zorg en onderwijs stelt zich ten doel ontwikkelingen in onderwijs en zorg voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen te volgen en kennisuitwisseling landelijk en in de dagelijkse praktijk te stimuleren en te ondersteunen. De netwerkbijeenkomsten richten zich op de uitwisseling van kennis en ervaring en verspreiding van deze kennis en ervaring naar de dagelijkse praktijk. Bovendien op het onderkennen van leemtes in kennis en daar actie op ondernemen.

Doelgroep

Doelgroep van het netwerk zorg en onderwijs zijn leerkrachten en begeleiders, gedragskundigen, therapeuten, stafmedewerkers/ managers.

Frequentie

De netwerkbijeenkomsten zijn tweemaal per jaar (bij voorkeur op woensdagmiddag)

Omvang netwerk

Het netwerk is liefst zo breed mogelijk samengesteld: uit alle hoeken van het land, werkzaam bij verschillende organisaties.

Contact

Platform EMG
Mia Nijland, info@platformemg.nl

Steun het Platform EMG en word ook donateur!