Netwerk EMB managers

Dit netwerk EMB managers is gestart in 2010 en zet boeiende, actuele thema’s op de agenda zoals geïntegreerde dagbesteding en de extra zorgzwaartetoeslag.

Doel

Het streven is om per bijeenkomst een thema centraal te stellen en deze aan de hand van casussen of praktijkervaringen te bespreken. Ook is er elke keer ruimte voor uitwisseling en het stellen van vragen.

Doelgroep

Managers, locatiemanagers, sectormanagers, afdelingshoofden, …. zowel uit dagbesteding als wonen.

Frequentie

Het streven is om vier keer jaar bij één te komen. Nu is dit op de woensdagmiddag in Utrecht bij het Platform EMG of een werkbezoek op locatie.

Bekijk de Agenda »

Omvang netwerkgroep

Per bijeenkomst 5-20 personen

Contact

Platform EMG
Mia Nijland, coördinator van het Platform EMG: info@platformemg.nl

Steun het Platform EMG en word ook donateur!