Kenniskring EMB Muziektherapie

In 2010 kwam het verzoek van enkele muziektherapeuten om een landelijke kenniskring EMB muziektherapeuten te vormen. In 2011 zijn we met de kenniskring gestart en is er een raamwerk voor deze kenniskring opgesteld.

Vanaf januari 2018 vallen de bijeenkomsten van de kenniskring EMB Muziektherapie onder de werkveldgroep VGZ en EMB van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT). De bijeenkomsten zijn een samenwerking van de NVvMT en het Platform EMG.

Doel

Het doel van de bijeenkomsten is

  • Kennisuitwisseling
  • Deskundigheidsbevordering
  • Ontwikkeling van de muziektherapeut én de cliënt
  • Ontwikkeling van muziektherapie bij EMB

Er worden sprekers uitgenodigd over specifieke onderdelen. Zij geven informatie, voorbeelden en praktische oefeningen.

Doelgroep

Alle muziektherapeuten die werken met kinderen en (jong) volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

De uitnodigingen voor de bijeenkomsten worden gestuurd door de voorzitter van de werkveldgroep VGZ en EMB van de NVvMT. De uitnodigingen worden ook gestuurd aan de coördinator van het platform EMG, die de bijeenkomsten promoot via de website van het platform EMG.

Frequentie, duur en plaats

De wvg VGZ en EMB organiseert per jaar 3 bijeenkomsten, waarvan 1 specifiek voor EMB. De andere bijeenkomsten leveren echter ook altijd nieuwe kennis en ervaring op voor de muziektherapeut die werkt met de doelgroep EMB.

De tijd en locatie van de bijeenkomsten wordt in overleg bepaald. Vaak is dit op de werkplek van een muziektherapeut.

Bekijk de Agenda »

Accreditatie

Voor elke bijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB). Meestal wordt 1 punt per uur toegekend.

De aanvraag voor de accreditatie (studiepunten) wordt gedaan door de secretaris van de werkveldgroep VGZ en EMB. Aanwezigheidsbewijzen worden gegeven door de voorzitter.

www.registervaktherapie.nl

Producten

Door Cinta Belderbos is het product Spelen, Leren, Communiceren geschreven. Lees meer.

De werkveldgroep VGZ en EMB wil in de toekomst nog meer producten gaan beschrijven. Zodra deze bekend zijn, zullen ze gepubliceerd worden.

Informatie en contact

Zie voor meer informatie de beschrijving van de werkveldgroep VGZ en EMB op de website van de NVvMT.

Voor verdere vragen of informatie, graag een e-mail naar werkveldVGZ-MT@nvvmt.nl.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!