Kenniskring Logopedie MG

De Landelijke Kenniskring Logopedie MG (meervoudig gehandicapt) stelt zich ten doel de ontwikkelingen op het gebied van de zorg rond de cliënt met een meervoudige beperking zo nauwkeurig mogelijk te volgen en uit te dragen, zodat kennis en inzichten in de behandelingsmethoden kunnen worden uitgewisseld. De kenniskring beoogt de kwaliteit van het beroepsmatig handelen te verbeteren, middels onder andere het uitnodigen van professionals op het gebied van cliënten met een meervoudige beperking, het bespreken van casuïstiek, het vertonen van vak gerelateerde films, het uitwisselen van (actuele) logopedische wetenswaardigheden en tips, etc.

De landelijke Kenniskring Logopedie MG gaat uit van de Nederlandse Vereniging Logopedie Foniatrie (NVLF) en werkt samen met het Platform EMG. De doelgroep MG komt in deze situatie in grote lijnen overeen met doelgroep EMB.

Contactpersoon Kenniskring: Dr. Marjolein Coppens, coppensmarjolein@hotmail.com

Bijeenkomsten

Bekijk de Agenda »

Steun het Platform EMG en word ook donateur!