Kenniskringen EMB Gedragsdeskundigen/GZ psychologen

De vier regiokenniskringen EMB gedragsdeskundigen: midden (Baarn), noord (Zwolle), zuid (Son), Randstad (omgeving den Haag) richten zich op inhoudelijke uitwisseling van gedragsdeskundigen en GZ psychologen die betrokken zijn bij mensen met EMB. De kenniskringen bepalen per keer de agenda en er is een vast inhoudelijke thema voor bepaalde periode, bijvoorbeeld communicatie, gedragsproblemen, seksualiteit.

Ook is er jaarlijkse een landelijke dag voor de deelnemers van deze kenniskringen en onderzoekers EMB.

Doel van de kenniskringen gedragsdeskundigen

Uitwisseling van kennis en ervaring en verspreiding van deze kennis en ervaring naar de dagelijkse praktijk door het organiseren van symposia, schrijven van artikelen etc. Tevens onderkennen van leemtes in kennis en daar actie op ondernemen door bijv. wetenschappelijk onderzoek te promoten. Initiëren van cursussen of opleidingen en daar een actieve bijdrage aan leveren.

Doelgroep(en)

Gedragsdeskundigen (orthopedagogen, psychologen, GZ-psycholgen).

Toelatingseisen

Betrokkenheid met mensen met ernstig meervoudige beperkingen.

Werkvormen en hulpmiddelen

Vergadervorm met een vaste voorzitter en roulerend notuleren. De agenda wordt gezamenlijk vastgesteld.

Frequentie

Midden: vier keer per jaar op woensdagavond van 20.00-22.00 uur in Baarn
Noord: vier keer per jaar op woensdagmiddag van 13.00-15.00  uur in Zwolle
Zuid: vier keer per jaar op donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur in Son
Randstad: vier keer per jaar op woensdagavond  19.30-21.30 uur beiden op wisselende locaties in de driehoek Den Haag, Gouda en Rotterdam

En een jaarlijkse bijeenkomst van EMB gedragsdeskundigen en onderzoekers.

Bekijk de Agenda »

Omvang

Maximaal 20 deelnemers per kenniskring per bijeenkomst.

Informatie en contact

Belangstellenden kunnen contact opnemen door een e-mail te sturen naar het Platform EMG

Steun het Platform EMG en word ook donateur!