Kenniskringen en Netwerken

U vindt hier een overzicht van alle Kenniskringen en Netwerkgroepen.

 • Netwerk EMB Zorg en Onderwijs

  Gepubliceerd op: 04 maart 2017

  De net- en werkgroep EMB zorg en onderwijs stelt zich ten doel ontwikkelingen in onderwijs en zorg voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen te volgen en kennisuitwisseling landelijk en in de dagelijkse praktijk te stimuleren en te ondersteunen. De werkgroep brengt kennis en ervaring bijeen.

  Lees meer
 • Kenniskring Slaap

  Gepubliceerd op: 04 maart 2012

  De Bosk heeft een ouderwerkgroep MCG ( meervoudig complex gehandicapt). Deze werkgroep organiseert bijeenkomsten voor ouders, heeft een ouderhandboek samengesteld, en is de motor geweest voor betere logeeropvang voor deze doelgroep. De coördinator van het Platform EMG participeert in deze werkgroep.

  Lees meer
 • Kenniskring EMB Muziektherapie

  Gepubliceerd op: 07 maart 2017

  De landelijke kenniskring EMB muziektherapie komt drie keer per jaar bijeen om visie, doel en werkwijze van muziektherapie bij kinderen en (jong) volwassenen landelijk vorm en inhoud te geven. Daarnaast zijn muziek en communicatie, muzikale verwijzers en van elkaar leren belangrijke items.

  Lees meer
 • Kenniskring EMB Ergotherapie

  Gepubliceerd op: 16 mei 2017

  De Kenniskring richt zich op de inhoudelijk uitwisseling van methodieken, cursussen en ervaringen van ergotherapeuten die betrokken zijn bij de doelgroep EMB. De beroepsvereniging ergotherapie Nederland, www.ergotherapie.nl , ondersteunt dit initiatief en er is afstemming met de Kenniskring ergotherapie VG. Doel van de kenniskring ergotherapie Landelijke uitwisseling en verspreiding van kennis en ervaring  naar de dagelijkse praktijk […]

  Lees meer
 • Kenniskring LACCS

  Gepubliceerd op: 27 juli 2017

  Lees meer
 • Kenniskring EMB en revalidatie & onderwijs

  Gepubliceerd op: 27 juli 2017

  Lees meer
 • Kenniskring EMB activerende begeleiding

  Gepubliceerd op: 24 april 2018

  Kenniskring EMB activerende begeleiding ‘ voor optimale beleving, stimulering en ontwikkeling’.

  Lees meer
 • Kenniskring EMB activerende begeleiding

  Gepubliceerd op: 03 april 2018

  De Kenniskring EMB activerende begeleiding: ‘voor optimale beleving, stimulering en ontwikkeling’. Bij deze kenniskring gaat het om het belang van activerende begeleiding en dat geldt niet alleen voor de dagbestedingsuren maar 24/7.

  Lees meer
 • Kenniskring Logopedie MG

  Gepubliceerd op: 29 maart 2017

  De Landelijke Kenniskring Logopedie MG stelt zich ten doel de ontwikkelingen op het gebied van de zorg rond de cliënt met een meervoudige handicap zo nauwkeurig mogelijk te volgen en uit te dragen, zodat kennis en inzichten in de behandelingsmethoden kunnen worden uitgewisseld.

  Lees meer
 • Kenniskring EMB Fysiotherapie

  Gepubliceerd op: 26 november 2018

  De Kenniskring EMB fysiotherapie richt zich op de inhoudelijk uitwisseling van methodieken, cursussen en ervaringen van fysiotherapeuten die betrokken zijn bij de doelgroep EMB.

  Lees meer
 • Kenniskringen EMB Gedragsdeskundigen/GZ psychologen

  Gepubliceerd op: 22 februari 2017

  De vier kenniskringen EMB gedragsdeskundigen: Baarn (midden), Zwolle (noord) en Son (zuid), en Randstad (den Haag e.o.) richten zich op inhoudelijke uitwisseling van gedragsdeskundigen en GZ psychologen die betrokken zijn bij mensen met EMB.

  Lees meer
 • Netwerk EMB managers

  Gepubliceerd op: 25 februari 2017

  Het netwerk EMB managers is gestart in 2010 en zet boeiende, actuele thema’s op de agenda zoals geïntegreerde dagbesteding en de extra zorgzwaartetoeslag.

  Lees meer

Steun het Platform EMG en word ook donateur!