Over kennisnetwerk Platform EMG

Wat doet het Platform EMG?

Het Platform EMG is een kennisnetwerk en informatiepunt voor en door een ieder die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met een ernstige meervoudige beperking.

Doel

Het Platform EMG heeft tot doel:

  • kennis uitwisselen:het verzamelen en verspreiden van kennis, informatie en ervaringen (Kennisbank)
  • kennis bundelen: het organiseren van netwerkbijeenkomsten, kenniskringen, bijeenkomsten en het EMBcongres (Netwerk EMG)
  • kennisontwikkeling en inhoudelijke verdieping  stimuleren (Onderzoek & Projecten)

Het Platform EMG richt op ouders, verwanten, vrijwilligers en professionals.

Kennisuitwisseling en -ontwikkeling

Het Platform EMG biedt kennisuitwisseling en -ontwikkeling via:

Visie

Het Platform EMG werkt vanuit de opvatting dat mensen met een ernstige meervoudige beperking recht hebben op een volwaardig bestaan in de samenleving. Beperkingen die nu eenmaal inherent zijn aan de handicaps zullen als beperking geaccepteerd moeten worden maar zijn bovenal een uitdaging om creatieve oplossingen en alternatieven te ontwerpen.

Missie

De verbetering van de kwaliteit van bestaan van mensen met een ernstig meervoudige beperking. Nu het Platform EMG tot in ieder geval 2011 gefinancieerd wordt, kunt in het najaar van 2009 een nieuw meerjarenplan verwachten.

Organisatie

Het Landelijk Platform EMG is een stichting. In het bestuur zijn onder meer vertegenwoordigd: de BOSK, de Platform VG en twee VGN lidinstellingen. Het Platform EMG wordt gefinancierd door vijfentwintig  organisaties  uit de zorg voor mensen met beperkingen en gefaciliteerd door de VGN.

Bestuursleden Landelijk Platform EMG

Meer informatie

Bekijk Folder Platform EMG voor meer informatie. Ook kunt u voor nadere informatie contact opnemen met de coördinator van hetPlatform EMG:

Steun het Platform EMG en word ook donateur!