Platform EMG coördineert en faciliteert kenniskringen voor professionals, ouders en verwanten die zijn betrokken bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen ((Z)EVMB). De kenniskringen zijn gericht op ontmoeting, informatie-uitwisseling en kennisoverdracht en -ontwikkeling. Ze werken ook samen aan een gedeeld belang: kwaliteit van leven voor mensen met (Z)EVMB. Met de kenniskringen geven we invulling aan onze rol van knooppunt en doorgeefluik.

Kennis, informatie en signalen uitwisselen

De leden van de kenniskringen wisselen onderling kennis, informatie en ervaringen uit. Dit helpt hen om meer van buiten naar binnen te kijken en problemen anders aan te pakken. Relevante kennis kunnen ze breder delen binnen de eigen organisatie en daarbuiten. Ook brengen ze kennis en informatie onder de aandacht bij andere kenniskringen en bij bijvoorbeeld belangenorganisaties (zoals VGN) en ouderorganisaties. Er zijn kenniskringen rond specialismen en rond specifieke onderwerpen.

Onderwerpen en ontwikkelingen aankaarten

Elke kenniskring komt vier keer per jaar bijeen. Leden van de kenniskringen en Platform EMG stellen jaarlijks de thema’s vast die centraal staan en van toepassing zijn. Elke kenniskring heeft twee contactpersonen als aanspreekpunt, die twee keer per jaar bijeenkomen om te signaleren welke onderwerpen op de agenda’s van alle kenniskringen staan. Onderwerpen en ontwikkelingen die om bredere aandacht vragen, kaarten we aan bij bijvoorbeeld VGN, de Academische Werkplaats EMB of andere organisaties. Zo kunnen signalen die om aandacht vragen breder worden opgepakt.

Overzicht kenniskringen

Onze donateurs