Stimulerende tijdsbesteding draagt bij aan een kwalitatief goed leven voor mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Door middel van dagelijkse, stimulerende activiteiten zorgen we voor meer uitdaging, een betere betrokkenheid bij het dagelijks leven en een betere ontwikkeling. 

Het uitgangspunt van deze kenniskring is dat stimulerende tijdsbesteding bij mensen met (Z)EVMB de hele dag moet worden aangeboden, zowel thuis als op de dagbesteding. Maar hoe doen we dat? Door kennis en ervaring uit te wisselen doen deelnemers van deze kenniskring nieuwe inzichten op die zij in de praktijk kunnen toepassen. Zo zorgen we samen voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met (Z)EVMB. 

Wat wordt er tijdens de kenniskring besproken? 

Tijdens de kenniskring staan verschillende thema’s centraal: 

De meeste bijeenkomsten worden opgezet aan de hand van een thema dat jaarlijks wordt vastgesteld. Eén keer per jaar is de bijeenkomst op locatie bij een van de aangesloten deelnemers voor een kijkje in de keuken. 

Praktische informatie

Deelnemers 

Deelnemers van deze kenniskring hebben verschillende functies. Zo krijgen we inzichten uit verschillende werkvelden en halen we zoveel mogelijk uit de kenniskring. Voor wie is deze kenniskring?

Regio

Heel Nederland.

Frequentie en planning 

Kenniskring Stimulerende tijdsbesteding komt vier keer per jaar samen; drie keer online en één keer op een locatie ergens in Nederland. De online bijeenkomsten vinden vaak plaats aan het einde van de dag, tussen 16:00 – 17:30 uur. De bijeenkomst op locatie duurt vaak van 10.00 tot 15.00 uur. 

Contactpersoon

Meer informatie over deze kenniskring? Neem contact op met Sabine Bleyenga via s.bleyenga@amerpoort.nl.

De kenniskringen van Platform EMG zijn gericht op ontmoetingen, informatie-uitwisseling, kennisoverdracht en kennisontwikkeling. Met de kenniskringen geven we invulling aan onze rol van informatieknooppunt en doorgeefluik.

Onze donateurs