Een goede nachtrust is belangrijk, maar lang niet altijd vanzelfsprekend. Bij het zorgen voor een goede nachtrust bij mensen met (Z)EVMB zijn vaak meerdere professionals betrokken. Daarom is het uitwisselen van kennis en ervaring door deze professionals erg waardevol. Op die manier kunnen we de doelgroep helpen aan een uitgerust gevoel aan het begin van iedere dag.

Wat wordt er tijdens de kenniskring besproken? 

In deze kenniskring staat het verzamelen, delen en verspreiden van kennis en ervaring over slaap en slaapdiagnostiek bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen centraal. Het delen en borgen van kennis gebeurt onder andere door het organiseren van symposia, het uitvoeren van onderzoek en het schrijven van publicaties. De kenniskring Slaap zet zich daarnaast in voor het onderkennen van leemten in kennis, door wetenschappelijk onderzoek te promoten en cursussen of opleidingen te initiëren. Ook wordt er kennis uitgewisseld over diagnostische slaapinstrumenten en de ontwikkeling van nieuwe meetinstrumenten.

Praktische informatie

Deelnemers 

Deelnemers van deze kenniskring hebben verschillende functies. Zo krijgen we inzichten uit verschillende werkvelden en halen we zoveel mogelijk uit de kenniskring. Voor wie is deze kenniskring?

Regio

Heel Nederland.

Frequentie en planning 

Kenniskring Slaap komt vier keer per jaar samen op de Sherpa-locatie in Baarn.

Contactpersoon

Meer informatie over deze kenniskring? Neem contact op met Sylvia Loos via s.loos@sherpa.org.

De kenniskringen van Platform EMG zijn gericht op ontmoetingen, informatie-uitwisseling, kennisoverdracht en kennisontwikkeling. Met de kenniskringen geven we invulling aan onze rol van informatieknooppunt en doorgeefluik.

Onze donateurs