De kenniskring Revalidatie, zorg en onderwijs zet zich ervoor in om kennis over zorg en onderwijs voor mensen met (zeer) ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen te verspreiden. 

We houden ontwikkelingen in het onderwijs en in de zorg voor (Z)EVMB-kinderen in de gaten en stimuleren kennisuitwisseling tussen professionals. Deze kennis kan in de dagelijkse praktijk worden toegepast, om zo kinderen in iedere levensfase zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Fysieke, motorische, communicatieve, cognitieve en gedragsmatige aspecten worden hierin meegenomen. 

Wat wordt er tijdens de kenniskring besproken? 

De bijeenkomsten van deze kenniskring richten zich op de uitwisseling van kennis en ervaringen, om zo van elkaar te kunnen leren. Tijdens de kenniskringen staat er altijd een thema centraal. Per keer wordt dit thema door een van onze deelnemers voorbereid. 

Praktische informatie

Deelnemers 

Kenniskring Revalidatie, zorg en onderwijs is er voor de volgende mensen: 

Regio

Heel Nederland.

Frequentie en planning

De kenniskring Revalidatie, zorg en onderwijs komt twee keer per jaar samen. Deze bijeenkomsten zijn op locatie, waarbij de locatie telkens wisselt. 

Contact 

Meer informatie over deze kenniskring? Neem contact op met Cindy Mus-Peters via c.mus@klimmendaal.nl.

De kenniskringen van Platform EMG zijn gericht op ontmoetingen, informatie-uitwisseling, kennisoverdracht en kennisontwikkeling. Met de kenniskringen geven we invulling aan onze rol van informatieknooppunt en doorgeefluik.

Onze donateurs