Kenniskring Zuid is er voor gedragswetenschappers die werken (of wonen) in het zuiden van Nederland waarbij iedereen vanuit zijn of haar eigen vakgebied nieuwe inzichten en ontwikkelingen deelt.

Wat wordt er tijdens de kenniskring besproken? 

Tijdens de kenniskring staat het uitwisselen en delen van kennis centraal. Alle deelnemers vertellen iets over hun eigen vakgebied, vaak met betrekking tot een gedeeld thema. De kenniskring is bedoeld om tips, nieuwe invalshoeken en ervaringen te delen en op te doen. We leren elkaars werkveld zo op een andere manier kennen en kunnen zaken meenemen naar het eigen werkveld. Regelmatig wordt er een spreker uitgenodigd.

Praktische informatie

Deelnemers 

Aan deze kenniskring nemen orthopedagogen en psychologen deel. Zowel de zorgsector (met intramuraal wonen en dagbesteding) als de onderwijssector zijn betrokken. Dit zorgt voor een mooie diversiteit aan deelnemers en inspirerende gesprekken.

Regio

Heel Zuid-Nederland.

Frequentie en planning

De kenniskring Zuid komt elke drie maanden samen. Er wordt gewerkt met een jaarplanning met vooraf bekende verdeling van taken, voorzitterschap en notulist. De bijeenkomsten zijn online en duren 2 uur. Soms kiezen we ervoor elkaar op locatie te treffen. De locatie wordt dan van tevoren bekend gemaakt.

Contact 

Meer informatie over deze kenniskring? Neem contact op met Leonie Melein (leonie.melein@siza.nl), Marjolijn Hermsen (m.hermsen@lunetzorg.nl) of Hanne Willemsen (h.willemsen@ocleijpark.nl).

De kenniskringen van Platform EMG zijn gericht op ontmoetingen, informatie-uitwisseling, kennisoverdracht en kennisontwikkeling. Met de kenniskringen geven we invulling aan onze rol van informatieknooppunt en doorgeefluik.

Onze donateurs