Kenniskring West is er voor (ortho)pedagogen en psychologen die werken met mensen met zeer ernstige meervoudige beperkingen – (Z)EVMB. Tijdens de kenniskring wordt kennis gedeeld, er wordt met elkaar meegedacht en er wordt geïnspireerd. Kenniskring West heeft als uitgangspunt de zorg voor en begeleiding van mensen met (Z)EVMB te verbeteren, zodat daardoor hun kwaliteit van leven verbetert.

Wat wordt er tijdens de kenniskring besproken? 

Tijdens de kenniskringen staat er altijd een thema centraal. Per keer wordt dit thema vooraf voorbereid door de deelnemers. Voorbeelden van thema’s die aan bod komen zijn: werken met methodieken, borging van werkwijze/deskundigheid, communicatie met mensen met (zeer) ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen en samenwerken met ouders. Tijdens kenniskringen wordt er ook met elkaar gedeeld wat er speelt.

Praktische informatie

Deelnemers 

Alle deelnemers van kenniskring West werken als orthopedagoog/psycholoog met mensen met (zeer) ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Regio

Zuid-Holland en het zuidelijke deel van Noord-Holland.

Frequentie en planning

Kenniskring West komt drie tot vier keer per jaar samen. Deze bijeenkomsten zijn digitaal, duren gemiddeld 2 uur en vinden plaats in de ochtend van 9 uur tot 11 uur.

Contact 

Meer informatie over deze kenniskring? Neem contact op met Gerieke van Kruijl via gvkruijl@asvz.nl.

De kenniskringen van Platform EMG zijn gericht op ontmoetingen, informatie-uitwisseling, kennisoverdracht en kennisontwikkeling. Met de kenniskringen geven we invulling aan onze rol van informatieknooppunt en doorgeefluik.

Onze donateurs