De kenniskring regio Midden is gericht op kennisuitwisseling van (Z)EVMB-gerelateerde onderwerpen. 

Wat wordt er tijdens de kenniskring besproken? 

Tijdens de kenniskring regio Midden worden vaak thema’s besproken rondom (Z)EVMB. Dit gebeurt veelal aan de hand van een presentatie door een of twee leden van de kenniskring. Daarnaast is er ruimte voor een vragen- en mededelingenronde.

De kenniskring fungeert regelmatig als denktank voor praktijkonderzoek. Is er een specifiek thema dat langer loopt, dan nemen de deelnemers tijdens de kenniskring de ontwikkelingen door. 

Praktische informatie

Deelnemers

Deze kenniskring wordt bijgewoond door gedragsdeskundigen.

Regio

Midden-Nederland: Baarn, Amersfoort en Amsterdam 

Frequentie en planning

De kenniskring regio Midden komt vier keer per jaar online samen via Microsoft Teams. Sommige overleggen vinden plaats in Baarn.

Contact 

Meer informatie over deze kenniskring? Neem contact op met Adrienne van den Berg via a.vandenberg@sherpa.org

De kenniskringen van Platform EMG zijn gericht op ontmoetingen, informatie-uitwisseling, kennisoverdracht en kennisontwikkeling. Met de kenniskringen geven we invulling aan onze rol van informatieknooppunt en doorgeefluik.

Besproken thema’s 

5

Thema ‘Palliatieve Zorg voor kinderen met (Z)EVMB’

September 2023

Tijdens deze bijeenkomst vertelde gastspreker Corintha Wijnhorst, netwerkcoördinator van het Netwerk Integrale Kindzorg Holland-Rijnland, over palliatieve zorg bij kinderen met (Z)EVMB. 

Onze donateurs