LACCS is een bekend begrip binnen tal van organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met (Z)EVMB. De afkorting LACCS staat voor Lichamelijk welbevinden, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding. Als het op deze gebieden goed voor elkaar is, kun je spreken van een goed leven. Het LACCS programma geeft houvast voor goede begeleiding en ontwikkeling.

Wat wordt er tijdens de kenniskring besproken? 

De kenniskring LACCS is gericht op kennisuitwisseling. Niet alleen tussen deelnemers onderling, maar ook naar buiten toe. Belangrijke onderwerpen die tijdens de kenniskring worden besproken, worden daarom openbaar gemaakt. 

Tijdens de kenniskring worden onder andere de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van LACCS besproken. Daarnaast staat ook onderzoek naar LACCS en de stand van zaken hiervan in iedere kenniskring centraal. De kenniskring LACCS wordt verder opgebouwd aan de hand van thema’s. Tijdens iedere vergadering staat een ander thema centraal. Thema’s die zijn besproken zijn onder andere: 

Praktische informatie

Deelnemers 

De kenniskring LACCS is multidisciplinair opgezet. De kenniskring wordt bijgewoond door: 

Zo krijgen we inzichten uit verschillende werkvelden en halen we zoveel mogelijk uit de kenniskring.

Regio

Heel Nederland.

Frequentie en planning

De kenniskring LACCS komt drie keer per jaar online samen via Microsoft Teams. De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagochtend van 9 uur tot 11 uur. 

Contact 

Meer informatie over deze kenniskring? Neem contact op met Margreet Hogenkamp, gedragsdeskundige bij Amerpoort. Dit kan via m.hogenkamp@amerpoort.nl of 06-13989094. 

De kenniskringen van Platform EMG zijn gericht op ontmoetingen, informatie-uitwisseling, kennisoverdracht en kennisontwikkeling. Met de kenniskringen geven we invulling aan onze rol van informatieknooppunt en doorgeefluik.

Onze donateurs