De kenniskring Fysiotherapie heeft als doel om kennis, ervaring, best practices en artikelen over fysiotherapie bij mensen met (Z)EVMB te bundelen en te delen.

Wat wordt er tijdens de kenniskring besproken? 

Tijdens deze kenniskring gaan we dieper in op de verschillende fysiotherapeutische interventies bij mensen met ZEVMB. We werken aan de hand van verschillende thema’s en casuïstiek. Ook worden nieuwe ontwikkelingen en doelgroep specifieke inhoud van cursussen en workshops gedeeld. Daarnaast hebben we het over vakinhoudelijk overstijgende onderwerpen, landelijke ontwikkelingen en trends. 

Een aantal veelvoorkomende hulpvragen bij mensen met (Z)EVMB worden als onderwerp in werkgroepen verder uitgediept. Als we rondom zo’n onderwerp de best practice en de beschikbare evidentie hebben verzameld, maken we hier een product van en zoeken we naar consensus binnen de kenniskring fysiotherapie. Daarna kan dit product toegankelijk gemaakt worden voor alle fysiotherapeuten die met de doelgroep werken. De producten kunnen zo bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de fysiotherapeutische ondersteuning voor mensen met ZEVMB. (Producten : zie / link informatiepunt) 

Praktische informatie

Deelnemers 

De deelnemers van deze kenniskring zijn fysiotherapeuten en kinderfysiotherapeuten die werken met mensen met (Z)EVMB. Zij komen uit het hele land en werken bij verschillende organisaties.

Voor wie is deze kenniskring?

Alle (kinder)fysiotherapeuten die werken met mensen met (Z)EVMB.

Regio

Heel Nederland.

Frequentie en planning

De kenniskring komt vier keer per jaar samen, twee keer op maandag (online) en twee keer op vrijdag (In Utrecht of online). Tussen de bijeenkomsten door wordt er in werkgroepen geschreven aan producten. 

Contact 

Meer informatie over deze kenniskring? Neem contact op met Deborah Demmenie via Deborah.Demmenie@ipsedebruggen.nl 

De kenniskringen van Platform EMG zijn gericht op ontmoetingen, informatie-uitwisseling, kennisoverdracht en kennisontwikkeling. Met de kenniskringen geven we invulling aan onze rol van informatieknooppunt en doorgeefluik.

Onze donateurs