De droom en visie van kenniskring Eten, drinken, slikken is een gepersonaliseerd advies voor iedereen met (Z)EVMB. Dit advies en de kennis die er is over eten, drinken en slikken moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus óók voor familie, vrijwilligers en professionals. Kortom: maak van eten weer een beleving, waarbij rekening gehouden wordt met alle bijkomende aspecten op emotioneel, sociaal en lichamelijk vlak. Ook als dat niet eenvoudig is. 

Wat wordt er tijdens de kenniskring besproken? 

Kenniskring Eten, drinken, slikken is momenteel in een opbouwfase. Er zijn een paar concrete, praktische en kleinschalige onderwerpen die in 2022 en 2023 stapsgewijs worden uitgewerkt. Denk hierbij aan ‘eten in de palliatieve zorg’ of ‘omgaan met grenzen’, maar er worden bijvoorbeeld ook bestaande verslik-protocollen met elkaar vergeleken. Er zijn ook casussen onder de aandacht gebracht en besproken met Johannes Verheijden, coördinator Netwerken Integrale Kindzorg Utrecht. Hij zal regelmatig aansluiten bij de kenniskringen. Via de website van Platform EMG zal informatie beschikbaar komen.

Praktische informatie

Deelnemers 

Deze kenniskring is bedoeld voor logopedisten, diëtisten en ergotherapeuten. We nodigen nadrukkelijk geïnteresseerde verpleegkundigen/verzorgenden, begeleiders, gedragsdeskundigen, orthopedagogen, artsen, fysiotherapeuten, ouders en ervaringsdeskundigen uit om deel te nemen.

Regio

Deelnemers komen op dit moment uit de regio’s Brabant, Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland.

Frequentie en planning 

De kenniskring Eten, drinken, slapen komt 3 tot 4 keer per jaar samen. Deze bijeenkomsten vinden online plaats aan het eind van een werkdag. 

Contactpersoon

Meer informatie over deze kenniskring? Neem contact op met Annemarie Helder (annemarie.helder@gemiva-svg.nl) of Nolanda van Well (Nolanda.vanWell@nl.nestle.com). 

De kenniskringen van Platform EMG zijn gericht op ontmoetingen, informatie-uitwisseling, kennisoverdracht en kennisontwikkeling. Met de kenniskringen geven we invulling aan onze rol van informatieknooppunt en doorgeefluik.

Onze donateurs