Kenniskring Ergotherapie richt zich op de uitwisseling van methodieken, kennis en ervaringen van ergotherapeuten werkzaam met de doelgroep (Z)EVMB. De beroepsvereniging Ergotherapie Nederland ondersteunt dit initiatief en er is afstemming met de kenniskring Ergotherapie VG.

Wat wordt er tijdens de kenniskring besproken? 

Het voornaamste doel van deze kenniskring is het landelijk delen en verspreiden van kennis en het uitdiepen van thema’s met betrekking tot de (Z)EMVB-doelgroep. Hiermee wordt de kennis vergroot en vindt er intervisie plaats tussen ergotherapeuten die werkzaam zijn in de zorg voor (Z)EVMB-cliënten. Daarnaast is er aandacht voor het opzetten van protocollen. 

Elke kenniskring heeft een ander thema. Deze thema’s worden gezamenlijk vastgesteld en kunnen verschillen van SI tot LACCS en van slaap tot verdieping in specifieke ziektebeelden. Leidraad van de kenniskring is meestal een “casuïstiekbespreking”. Daarnaast delen we recente inzichten. 

Praktische informatie

Deelnemers 

Deze kenniskring is bedoeld voor ergotherapeuten die werken met personen met (Z)EVMB. Betrokkenheid is daarbij een belangrijke eis. Elke kenniskring bestaat uit maximaal 20 mensen en is het liefst zo breed mogelijk samengesteld. Daarmee wordt vooral bedoeld: vanuit alle hoeken van het land en werkzaam bij verschillende organisaties of universiteiten. 

Elke kenniskring kent een vergadervorm met een vaste voorzitter en er wordt roulerend genotuleerd. De agenda wordt gezamenlijk vastgesteld. Een drietal deelnemers en de coördinator van het Platform dragen zorg voor de voortgang.

Regio

Midden, Noord en Zuid-Nederland. 

Frequentie en planning 

Kenniskring Ergotherapie komt elke drie maanden samen. Deze bijeenkomsten vinden in overleg online of op locatie in Utrecht plaats. 

Contactpersoon

Meer informatie over deze kenniskring? Neem contact op met Suzanne Koetsier via s.koetsier@sherpa.nl

De kenniskringen van Platform EMG zijn gericht op ontmoetingen, informatie-uitwisseling, kennisoverdracht en kennisontwikkeling. Met de kenniskringen geven we invulling aan onze rol van informatieknooppunt en doorgeefluik.

Onze donateurs