Deskundigheid & Scholing

Wanneer we werkelijk in contact willen zijn met mensen met ernstig meervoudige beperkingen en hen meer eigen invloed willen laten ervaren, is er veel kennis nodig. Kennis over wie zij zijn als unieke persoon en wat de specifieke mogelijkheden en beperkingen zijn. Veel kennis wordt opgedaan in het dagelijkse leven met hen, ook wel ervaringskennis genoemd. Uitwisseling van deze kennis tussen ouders, begeleiders en therapeuten levert vaak nieuwe inzichten op.

Deelname aan cursussen kan bijdragen aan het vergroten van de deskundigheid en vaardigheden van professionals en naasten. Het onderstaande cursusoverzicht biedt een overzicht van cursussen voor ondersteuners van mensen met ernstig meervoudige beperkingen. Kijk ook eens naar het cursusoverzicht van Vilans.

Heeft u iets te melden over het cursusaanbod? Stuur dan naar info@platformemg.nl

Bekijk het cursusaanbod

Steun het Platform EMG en word ook donateur!