Wil je mensen echt verder helpen, dan moet je hen verbinden. Het Platform EMG zet zich hiervoor in, met kenniskringen, het EMB-congres en themabijeenkomsten. Zo stimuleren we ontmoetingen tussen mensen. We stimuleren co-creaties door te sparren met organisaties die zich bezighouden met deze doelgroep. Zoals VGN, de Academische Werkplaats EMB en het AmsterdamUMC.

Kenniskringen

Het Platform EMG coördineert en faciliteert kenniskringen voor professionals, ouders en verwanten die zijn betrokken bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. De kenniskringen zijn gericht op ontmoeting, informatie-uitwisseling, kennisoverdracht en kennisontwikkeling.

Meer over kenniskringen

EMB-congres

Professionals, ouders en verwanten zijn er samen voor mensen met (Z)EVMB. Het is dus belangrijk dat ze elkaar kennen en ontmoeten. Daarom is er het tweejaarlijkse EMB-congres. Die dag delen ze actief kennis met elkaar rond een overkoepelend thema. Er zijn presentaties en workshops.  

Meer over het EMB-congres

Samenwerking met andere organisaties

Om kennis te laten stromen, verbindt het Platform EMG ook met andere organisaties, zoals ouderorganisaties, patiëntenverenigingen en natuurlijk met VGN, AmsterdamUMC en de Academische Werkplaats EMB. Op deze manier houden we goed zicht op het perspectief en de ontwikkeling van iedereen die een rol speelt in het leven van mensen met (Z)EVMB. Ook houden we zicht op wat er speelt bij organisaties. Dat is belangrijk omdat mensen met (Z)EVMB afhankelijk zijn van zowel ouders als professionals.  

Meer over Platform EMG 

Onze donateurs