Mensen met zeer ernstige meervoudige beperkingen zijn sterk afhankelijk van anderen. Om hen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, hebben verwanten, professionals en andere betrokkenen bruikbare kennis nodig voor specifieke situaties. Het Platform EMG bevordert onderzoek en ondersteunt activiteiten die zijn gericht op inhoudelijke verdieping van (Z)EVMB-thema’s. Zo stimuleren we anderen om kennis te delen.

Onderzoek stimuleren

Regelmatig worden we betrokken bij (wetenschappelijk) onderzoek. We nemen deel aan klankbordgroepen en we worden vanwege onze expertise geïnterviewd door onderzoekers. Daarbij putten we uit de kennis van onze leden. Daarnaast verwijzen we naar onderzoek.

Onderzoeken volgen

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan over mensen met (Z)EVMB, in Nederland en daarbuiten. We volgen deze onderzoeken. Waardevolle inzichten delen we via onze communicatiekanalen. Ook delen we kennis via onze kenniskringen, het EMB-congres en andere bijeenkomsten.

Werk jij aan een onderzoek over mensen met (Z)EVMB? Of ken je zo’n onderzoek? Laat het ons weten!

Afgerond: ‘EMB in het vizier’

Platform EMG participeerde in het project ‘EMB in het vizier‘, onderdeel van het Nationaal Programma Gehandicapten “Gewoon Bijzonder”. Dit project wil bijdragen aan het beantwoorden van vragen over thema’s zoals afhankelijkheid, integrale aanpak, samenwerking met verwanten en veranderende wetgeving. Met dit project haalden we kennis op uit de praktijk. We bundelden die kennis en maakten die beschikbaar voor alle zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg.

Het resultaat is de zorgvuldig geteste Leidraad “Perspectief op persoonsgerichte zorg”. Deze beschrijft welke zorg- en dienstverlening nodig is, zodat mensen met complexe en intensieve zorgvragen hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen. Hiermee is een instrument beschikbaar om de kwaliteit van de geleverde zorg en de zorgprogramma’s te spiegelen en om bij te dragen aan verdere professionalisering. De leidraad is vastgesteld door de VGN-leden tijdens de Algemene Ledenvergadering op 2 december 2021.

Kenniskringen

Het Platform EMG coördineert en faciliteert kenniskringen voor professionals, ouders en verwanten die zijn betrokken bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. De kenniskringen zijn gericht op ontmoeting, informatie-uitwisseling, kennisoverdracht en kennisontwikkeling.

Meer over kenniskringen

Onze donateurs