Vijf Olifanten – Methode voor Contact-coaching

Gepubliceerd op: 10 februari 2017

Vijf olifanten is een nieuwe methode waarmee begeleiders en leerkrachten van mensen met EVMB gecoacht kunnen worden op een zeer fundamenteel aspect van de ondersteuning: het contact. Het contact van mensen met EVMB verloopt vaak niet vanzelfsprekend. vijfolifanten2-180x180

Vijf olifanten geeft op een zeer praktische en toegankelijke manier handvatten, werkvormen en materialen die de contact-coach
kan gebruiken in de coaching van begeleiders en leerkrachten.

De naam vijf olifanten verwijst naar een van de ezelsbruggen die in de methode wordt gebruikt.

Waarom contact?
Een prettig, menselijk en warm contact is van wezenlijk belang voor ieder mens, mét of zonder beperkingen. Het is één van de elementen van een Goed Leven. Goed contact ligt aan de basis van gehechtheid, van basisvertrouwen in de belangrijke mensen om je heen. Contact, dat ook wel interactie of verbinding wordt genoemd, gaat vooraf aan het communiceren. Je kunt ook zeggen dat dit het begin van de communicatie is, het startpunt. Contact betekent dat je op elkaar betrokken bent, dat je aandacht hebt voor elkaar, dat je met elkaar in verbinding staat.

Niet vanzelfsprekend
Contact maken en onderhouden met personen met EVMB doen begeleiders en leerkrachten voor een deel vanuit intuïtie. Iedere begeleider/leerkracht zal echter in situaties komen waarin het contact niet vanzelfsprekend verloopt. Het is bijvoorbeeld lastig om echt contact te krijgen, of de persoon met EVMB weert het contact af. Als het contact niet goed verloopt heeft dit een grote invloed op de mate van gehechtheid en op het basisvertrouwen.

Om begeleiders/leerkrachten te ondersteunen bij het maken en onderhouden van contact is doorlopende coaching en scholing nodig. Deze methode is bedoeld voor de Contact-coaches die deze taak op zich nemen.

Voor wie?
De Contact-coach kan deze methode gebruiken bij de coaching van een individuele begeleider/leerkracht, maar ook bij het begeleiden van groepen (begeleiders/leerkrachten).

De handleiding geeft de Contact-coach handvatten bij de verschillende fasen van coaching. Er zitten elementen in van kennisoverdracht (wat is contact precies, wat is het belang van contact), van coaching (hoe kun je deze kennis toepassen in je dagelijkse handelen, bewustwording van je eigen handelen) en van supervisie (reflecteren op je eigen gevoel en de belemmeringen die je ervaart bij het maken en onderhouden van contact).

Hoe werkt de methode?
Het centrale deel van de methode bestaat uit videofeedback: gezamenlijk naar videobeelden (leren) kijken en bepalen wat er goed gaat en waar verbetering mogelijk is. Deze videofeedback is waarden-gestuurd: er wordt feedback gegeven op basis van kennis over wat van belang is in het contact.

Aan dit centrale gedeelte hangt een aantal bouwstenen. In de voorbereidende bouwsteen, die vooraf gaat aan de videofeedback, komt de inleidende theorie over contact naar voren en worden praktische handvatten voor het maken en onderhouden van contact gegeven. Ook is er een aantal verdiepende bouwstenen. Deze bouwstenen helpen om nog dieper op contact in te gaan en helpen bij het reflecteren bij de eigen rol en de eigen emoties. Videofeedback en de verdiepende bouwstenen wisselen elkaar af, in een tempo en volgorde die door de contact-coach wordt bepaald. De keuzes hangen af van de persoon die of het gezelschap dat gecoacht wordt.

Elke bouwsteen bevat werkvormen waarmee de contact-coach aan de slag kan en daarnaast noodzakelijke achtergronden/theorie. Met deze achtergronden leert de coach ‘boven de stof’ te staan, wat hem zal helpen in zijn rol.

Direct aan de slag?
Wij organiseren cursussen voor contact-coaches die deze methode willen gaan gebruiken. In twee dagen leer je hoe de methode werkt en tijdens de terugkomdag wissel je ervaringen uit en ga je dieper in op complexe of problematische situaties. Voor meer informatie: klik hier.

Bestellen?
De methode zelf is momenteel in productie en zal binnenkort via deze website te bestellen zijn. Het pakket bestaat uit een tweetal boeken (het instructieboek en het bronnenboek), een set met handzame kaarten met de werkvormen, een DVD met videofragmenten en animaties en een aantal digitale bestanden. De methode zal ongeveer € 200,- kosten. Wil je alvast een voor-bestelling plaatsen? Stuur dan een mail naar secretariaat@degeeterenmunsterman.nl 

(de Geeter en Munsterman)

Steun het Platform EMG en word ook donateur!