Kinderneurorevalidatie

Gepubliceerd op: 07 augustus 2012

In de geüpdate en vernieuwde cursus kinderneurorevalidatie/logopedie leren logopedisten aan de hand van practical en evidence based kennis, hun handelen te onderbouwen, logopedische vaardigheden toe te passen en daadwerkelijk te oefenen bij kinderen met een Cerebrale Parese in de leeftijdsgroep van 6 maanden tot 18 jaar.

Thema’s zijn onder aandere adem/stemproblemen, eten/drinken/slikken, mondverzorging, dysartrie, speekselverlies. Slikvideo’s en advisering naar ouders en omgeving.

Doelgroep
Logopedisten werkzaam in de revalidatie of werkzaam met kinderen met ernstige meervoudige handicaps

Kijk hier voor meer info over kinderneurorevalidatie.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!