Cursus Kinderneurorevalidatie/CP

Gepubliceerd op: 11 mei 2012

Logo NPIIn deze cursus staan de meest recente inzichten met betrekking tot het onderzoeken en behandelen van kinderen met aangeboren of niet aangeboren hersenletsel centraal .

‘State of the art’ theorieën ten aanzien van spasticiteit, motorische controle en motorisch leren vormen het uitgangspunt van de cursus. Het aanleren van onderzoeks- en behandelvaardigheden tijdens praktijklessen met kinderen met CP, vanuit een interdisciplinair perspectief, zal centraal staan.

Aan deze cursus zullen docenten uit het hele land hun medewerking verlenen.
Deze cursus is bedoeld voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en artsen, die praktisch werkzaam zijn met kinderen met CP, minimaal één jaar ervaring hebben en fysiek in staat zijn deze cursus te volgen. De cursusduur bedraagt 30 dagen. Naast de 240 contacturen dient de deelnemer rekening te houden met ongeveer 240 uren zelfstudie. Hieronder valt het bestuderen van literatuur en het maken van voorbereidings- en verwerkingsopdrachten. De cursus wordt afgesloten door middel van een eindopdracht.

Doelen
De deelnemer is opgeleid tot specialist op het gebied van het onderzoeken en behandelen van kinderen met een centraal neurologische aandoening, in het bijzonder CP. De deelnemer is in staat te analyseren, doelstellingen te formuleren, interdisciplinair prioriteiten te stellen, te (be)handelen en te evalueren. De deelnemer is in staat zijn/haar beslissingen te verantwoorden op basis van de beschikbare ‘Best Available Evidence’ ten aanzien van motorische ontwikkeling, motorische controle, en motorisch leren en de pathofysiologie van CP en is op de hoogte van de aanbevelingen in de CBO-richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese’.

Cursusleiding
Ruud Wong Chung, kinderfysiotherapeut
Caroline Scheijmans, ergotherapeut

Startdatum 10 november 2012

Deze cursus is geaccrediteerd voor het register Kinderfysiotherapeuten en tevens via ADAP voor ergotherapeuten en logopedisten.

Voor aanmelding en meer info zie de site van het NPi

http://www.paramedisch.org/cursussen/icalrepeat.detail/2012/11/03/599/-/kinderneurorevalidatiecp.html

 

Steun het Platform EMG en word ook donateur!