Organisatie

Het Landelijk Platform EMG is een stichting. In het bestuur zijn zowel verwanten als professionele organisaties vertegenwoordigd. Het Platform EMG wordt financieel mogelijk gemaakt door zorgorganisaties die ondersteuning bieden aan mensen met (Z)EVMB. De VGN (brancheorganisatie voor aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking) biedt het Platform EMG kantoor- en vergaderruimte.

Bestuur Platform EMG

Het Platform EMG heeft een bestuur dat vier tot vijf keer per jaar bijeenkomt. Twee leden van het bestuur zijn ouder of verwant van iemand met (Z)EVMB. Een bestuurslid maakt deel uit van de directie of het bestuur van een VGN-lidorganisatie. Het bestuur is toezichthouder en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het Platform. De bestuursleden hebben een actieve rol. Zo neemt altijd iemand uit het bestuur van het Platform EMG deel aan de projectgroep van het EMB-congres.

Het bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

Uitvoering

Meerjarenplan

Bekijk ons meerjarenplan.

Bekijk het jaarverslag 2022

Bekijk het jaarplan 2023

Onze donateurs