Over het Platform EMG

Het Platform EMG is een onafhankelijk kennisnetwerk voor en door een ieder die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB).

Missie

Een goede kwaliteit van leven voor mensen met EMB samen met hun naaste familie en netwerk.

Visie

Het Platform EMG werkt vanuit de opvatting dat mensen met EMB recht hebben op een volwaardig bestaan in de samenleving en een situatie waarin zij in relatie met anderen een actieve en sturende rol spelen en tot optimale ontplooiing van hun mogelijkheden kunnen komen.

Doel

Het Platform EMG heeft tot doel:

 • het verzamelen en verspreiden van kennis, informatie en ervaringen
 • het in contact brengen van professionals, ouders en anderen die betrokken zijn bij mensen met een EMB
 • het bevorderen van kennisontwikkeling

Voor wie 
Het Platform EMG richt zich op ouders, verwanten, vrijwilligers en professionals die betrokken zijn bij mensen met EMB.

Onze activiteiten

 • Actueel houden van de kenniswebsite
 • Uitgeven van de maandelijkse digitale Nieuwsbrief (gratis)
 • Het verstrekken informatie
 • Het beantwoorden van vragen
  Oproepen en vragen die een breder belang dienen worden geplaatst op de website en in de nieuwsbrief van het Platform EMG

 

 • Stimuleren van kennisontwikkeling (Denk aan: ‘Van idee naar Werkplaats’) 
 • Organiseren van (inter) disciplinaire netwerkwerkgroepen
 • Organiseren van (inter) disciplinaire kenniskringen
 • Mede organiseren van een jaarlijkse themadag: ‘Voor donateurs door donateurs’
 • Jaarlijkse Landelijke gedragsdeskundigendag EMB
 • Organiseren van hét jaarlijkse EMB Congres

Organisatie

Het Landelijk Platform EMG is een stichting. In het bestuur zijn zowel ouders als professionele organisaties vertegenwoordigd. Het Platform EMG wordt financieel mogelijk gemaakt door 28 zorgorganisaties die ondersteuning bieden aan mensen met EMB. De VGN (brancheorganisatie voor aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking) biedt het Platform EMG kantoor- en vergaderruimte.

Bestuur

 • Marga Nieuwenhuijse – Voorzitter en directeur van  ‘KDC Omega
 • Hans de Dreu –  Financiën
 • Geraldine Raap – Ouders
 • Geert Benjamins – Ouders – Bestuur EMB Nederland
 • Annette van der Putten – Academische Werkplaats EMB
 • Jos Hiel – Raad van Bestuur Gemiva-SVG Groep

 

Uitvoering

Voor inhoudelijke vragen of informatie kunt u contact opnemen met de coördinator via het volgende e-mailadres: info@platformemg.nl

 

Steun het Platform EMG en word ook donateur!