EMB in cijfers

Aantal mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB)

Het Platform EMG heeft de Rijks Universiteit Groningen (RUG) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de omvang en de samenstelling van de mensen met EMB naar leeftijd e.d. Bekijk hier het Inventarisatieonderzoek (Rijksuniversiteit Groningen) 2014.

Omvang en samenstelling van de groep mensen met EMB

VGN 2014:
Een van de vragen in het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2013 was: Behoort deze client tot de doelgroep EMG? Daarbij is EMG gedefinieerd als “De groep personen met een ernstige meervoudige handicap is moeilijk te beschrijven. Ze hebben een IQ dat lager is dan 25. Een dergelijk IQ is niet te meten met een IQ-test. Professionals gebruiken vaak de ontwikkelingsleeftijd als een indicatie. Personen met een ernstige meervoudige handicap hebben een ontwikkelingsleeftijd tot 24 maanden. Zij hebben ondersteuning nodig bij alle aspecten van het dagelijkse leven gedurende de gehele dag.”

De vraag is afgenomen bij alle cliënten met een ZZP indicatie. Van het totale aantal cliënten van 80.365 is bij 8.704 cliënten aangegeven dat zij behoren tot de doelgroep EMG.

Martin Schuurman heeft in opdracht van Platform EMG in 2010 vooronderzoek gedaan naar de omvang en samenstelling van personen met ernstige meervoudige beperkingen. In Nederland zijn nauwelijk cijfers beschikbaar over deze doelgroep. Het Platform EMG wil graag beschikken over meer eenduidige getalsinformatie over deze groep mensen.

Het vooronderzoek is gestart omdat er de behoefte heerst om getalsmatige ontwikkelingen te kunnen signaleren en beleidsadviezen naar overheid, organisaties, zorgverzekeraars, e.d. getalsmatig te kunnen onderbouwen. In het bijzonder zou men meer precieze informatie willen hebben over de samenstelling van de groep mensen met EMB naar leeftijd, wonen, dagactiviteiten en onderwijs.

Lees het rapport van het vooronderzoek: Omvang en samenstelling naar mensen met een ernstige meervoudige beperking

Gegevens over het aantal kinderen met een handicap

Kinderen in Tel is een onderzoek dat sinds 2006 de situatie van kinderen in kaart brengt aan de hand van twaalf indicatoren die zijn gebaseerd op het Kinderrechtenverdrag. Via Kinderen in Tel kunnen unieke gegevens over het aantal kinderen met handicap per provincie, gemeente en wijk bekeken worden.

Bekijk hier de rapportage Kinderen met een handicap in Tel 2013.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator Platform EMG.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!