Nabijheid

Gepubliceerd op: februari 2015 - door: Martien Rienstra

Wat een prachtig woord… nabijheid. Ik ben nabij, maar ik wals niet over je heen. Het omhelst warmte, geborgenheid, aandacht, respect. Belangrijke begrippen in de zorg voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Nabijheid neemt in iedere begeleidingsinteractie een belangrijke rol in. Het is de basis, het fingerspitzengefühl tussen begeleider/ouder en de ander. 

Iedereen heeft weer zijn eigen nabijheidsbehoefte; wat voor de één prettig is, is voor de ander een ramp. Wij kunnen onze grenzen van nabijheid duidelijk aangeven. Of we manoeuvreren ons zodanig dat de nabijheid voor ons prettig voelt.

Als de buitenwereld niet altijd begrijpt hoe je in elkaar zit, dan blijft alleen de lichaamstaal over om je grenzen kenbaar te maken.

Laatst onderzochten we een autistische man die zich voortdurend naar de rechterzijde wendde, zowel qua houding als qua blikrichting. De vertrouwde en deskundige begeleidster zat aan zijn linkerzijde. Toen zij op een gegeven moment even aan de andere kant ging zitten wendde de man zich ogenblikkelijk naar de rechterzijde. Geen oogheelkundige afwijking, geen houdings-, overzicht- of aandachtsprobleem. Maar waarschijnlijk gewoon te dichtbij om via nabijheid ondersteuning te kunnen bieden.

Een vrouw van dezelfde instelling die we onderzochten vloog mij om de hals en wilde intens geknuffeld worden (ik ken haar niet, en ik werd ook wat overdonderd door haar omarming; werd er over mijn grens gewalst?). Zij had mogelijk fysiek contact nodig om zich voldoende op haar gemak te voelen.

In een spel contact met een andere man liep het uit de hand toen ik zijn grenzen van nabijheid niet op tijd signaleerde. Ik was te veel bezig met de verschillende aspecten die ik wilde observeren en te weinig met mijn fingerspitzengefühl. Meneer in de stress, einde contact…

Nabijheid. Een ultiem interactie instrument. Maar je moet wel de juiste gebruiksaanwijzing kunnen lezen en kunnen gebruiken.

 

Steun het Platform EMG en word ook donateur!