Kom in opstand!

Gepubliceerd op: september 2013 - door: Martien Rienstra

Waar is de EMB vakbond die begeleiders ondersteunt om aan te geven dat de werkdruk te hoog is? Weten mevr. Schippers en Dhr. Van Rijn eigenlijk wel hoe de dagelijkse gang van zaken op een EMB groep verloopt?

Na een heel relaxte vakantie valt het zorgend pakket van de begeleider op een EMB groep tamelijk rauw op mijn uitgeruste dak. In deze eerste werkweek kom ik op verschillende instellingen en ervaar ik het schrijnende verschil in zorgzwaarte tussen een EMB groep en een DC-groep voor mensen met een verstandelijke beperking extra sterk.

Naast de direct cliënt-gebonden verzorgende handelingen, waarmee een groot deel van de EMB werkdag gevuld is, zijn er in de loop der jaren steeds meer extra taken en taakjes bij gekomen. Al was het alleen maar omdat er een extra cliënt op de groep geplaatst werd onder dwang van de financiën. Een paar jaar later bleek de groep opnieuw uitgebreid te worden met een extra cliënt. Begeleiders bleven het zelfde aantal uur draaien, en deden vaak een stapje terug in hun opleidingsachtergrond.

De eisen die gesteld worden aan de EMB begeleiding zijn hoger geworden: er moeten lijsten ingevuld worden, er moet gesignaleerd en geobserveerd worden, begeleidingsstrategieën worden aangeboden, gerapporteerd en geëvalueerd. De fysiotherapeut dringt aan op meer motorische activiteit gedurende de dag. De hechtingsdeskundige benadrukt het belang van de relatie tussen begeleider en cliënt.

Mevrouw Vlaskamp wil dat er methodisch gewerkt wordt vanuit een perspectief waarbij werkdoelen richting geven aan het handelen.  Het communicatieprofiel geeft aan op welk niveau en met welke hulpmiddelen de begeleider in contact komt met de cliënt. Waarbij elke cliënt natuurlijk zijn eigen gebruiksaanwijzing heeft. Mevrouw Timmers-Huijgens wil verdieping in de lichaamsgebonden fase, om richting te geven aan het handelen. Visio (ja natuurlijk…, ik speel zelf ook een rol in de lastenverzwaring) wil dat begeleiders meer oog krijgen voor het verminderd visueel functioneren en dringt aan op verandering in de benadering en omgeving. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Natuurlijk moet de begeleider dit allemaal á la minute adequaat toepassen in zijn contact met de cliënt.

Ineens word ik er plaatsvervangend moedeloos van. Daarom zou ik willen zeggen:  EMB begeleiders, verzamel je!!! Laat de buitenwereld weten dat de kruik bijna barst. Ga naar het Binnenhof en eis meer zorguren voor deze groep, en natuurlijk ook een EMB opleiding voor iedereen die met deze doelgroep werkt.

Laat even weten wanneer jullie gaan, dan trommel ik al mijn collega’s op om jullie actie te ondersteunen. (En dan wil ik vanaf deze plaats alvast een plekje binnen de EMB opleiding voor Visio reserveren).

Steun het Platform EMG en word ook donateur!