Netwerk EMB Dagbesteding

Het netwerk dagbesteding stelt zich ten doel kennisuitwisseling in de dagbesteding voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen te stimuleren en te ondersteunen.

Opmerking:
Oorspronkelijk was dit de werkgroep dagbesteding. Maar het Platform EMG heeft in 2012 gekozen om voor deze bijeenkomsten de term ‘netwerk’ te hanteren. Een netwerk is vergelijkbaar met de oorspronkelijk term ‘werkgroep’.

Platform EMG en KDW

Het netwerk dagbesteding is een initiatief van het Platform EMG en het Kenniscentrum Dagbesteding en Werk (KDW). Het KDW is een bureau binnen Dichterbij dat de organisatie, cliënten en verwanten ondersteunt in het bevorderen van zinvol werk en dagbesteding voor alle cliënten van Dichterbij.

Doel en activiteiten het netwerk dagbesteding

Het netwerk dagbesteding stelt zich ten doel ontwikkelingen in de dagbesteding voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen te volgen en kennisuitwisseling landelijk en in de dagelijkse praktijk te stimuleren en te ondersteunen.

De bijeenkomsten van het netwerk richten zich op de uitwisseling van kennis en ervaring en verspreiding van deze kennis en ervaring naar de dagelijkse praktijk. Bovendien op het onderkennen van leemtes in kennis en daar actie op ondernemen.

Doelgroep

Sleutelfiguren binnen dagbesteding voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen: activiteiten begeleiders, gedragskundigen, stafmedewerkers/ managers

Toelatingseisen

Betrokkenheid met mensen met ernstig meervoudige beperkingen en werkzaam in de dagbesteding.

Werkvormen en hulpmiddelen

Het netwerk is een vorm van intercollegiale consultatie. De bedoeling is dat ‘professionals bij elkaar komen om op een gestructureerde, open en elkaar ondersteunende manier te reflecteren op vragen die zij in hun beroep tegenkomen’.
Vergadervorm met een vaste voorzitter en roulerend notuleren. De agenda wordt gezamenlijk vastgesteld. Tijdens een bijeenkomst van de werkgroep worden de laatste ontwikkelingen gevolgd, wordt een presentatie gehouden of bijvoorbeeld een recent artikel besproken.

Frequentie

Vier keer per jaar een dagdeel. Bekijk de Agenda »

Informatie

Startdocument van de werkgroep dagbesteding »

Contact

Kenniscentrum Dagbesteding en Werk, Angela Prudon: A.Prudon@dichterbij.nl
Platform EMG, Mia Nijland: info@platformemg.nl

 

Deel deze informatie viaShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page

Steun het Platform EMG en word ook donateur!