Kenniskring EMB Muziektherapie

In 2010 kwam het verzoek van enkele muziektherapeuten om een landelijke kenniskring EMB muziektherapeuten te vormen. In 2011 zijn we met de kenniskring gestart en is er een raamwerk voor deze kenniskring opgesteld.

Doel

Een gezamenlijke visie formuleren over muziektherapie aan personen met EMB. In deze visie wordt duidelijk aangegeven wat de meerwaarde van muziek in het dagelijks leven van personen met EMB is en welke bijdrage het heeft in de totale beeldvorming van deze personen. De deelnemers van de Kenniskring dragen deze visie uit en de specifieke kennis en ervaringen worden gedeeld, verspreid, en verankerd in het dagelijks werk. Verder zullen thema ’s als muziek en communicatie, muzikale verwijzers en de indicatiestelling uitgewerkt worden.
Centraal staat

  • Wat heeft de cliënt er morgen aan?
  • Wat neem jij  morgen mee naar je werk?
  • Wat wil jij de volgende keer inbrengen, bespreken, horen?

Doelgroep

Alle muziektherapeuten die werken met kinderen en (jong) volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen.

Frequentie, duur en plaats

De kenniskring komt 3 keer per jaar bijeen in Utrecht. De bijeenkomsten zijn van 10.00-14.00 en zijn afwisselend op dinsdag en donderdag.

Bekijk de Agenda »

Accreditatie

De bijeenkomsten zijn geaccrediteerd door de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)  voor 1 punt per dagdeel (dagdeel is 4 uur). Wanneer een bijeenkomst minder is dan 4 uur is er de mogelijkheid om meerdere bijeenkomsten samen te voegen om toch een punt te verkrijgen. Het staat geregistreerd onder de aanbieder Platform EMB onder de naam Kenniskring Muziektherapie.  www.registervaktherapie.nl en aanbieder@registervaktherapie.nl

Informatie en contact

Zie voor meer informatie het  Raamwerk Kenniskring muziektherapie

Voor verdere vragen of informatie, graag een e-mail naar  redactie@platformemg.nl

Deel deze informatie viaShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page

Steun het Platform EMG en word ook donateur!