Over het Platform EMG

Wat doet het Platform EMG?

Het Platform EMG is een kennisnetwerk voor en door een ieder die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met een ernstige meervoudige beperking.

Doel

Het Platform EMG heeft tot doel:

 • het verzamelen en verspreiden van kennis, informatie en ervaringen
 • het in contact brengen van professionals, ouders en anderen die betrokken zijn bij mensen met een ernstige meervoudige beperking
 • het bevorderen van kennisontwikkeling

Doelgroep
Het Platform EMG richt zich op ouders, verwanten, vrijwilligers en professionals die betrokken zijn bij personen met ernstige meervoudige beperkingen.

Kennisuitwisseling en inhoudelijke verdieping
Het Platform EMG biedt mogelijkheden voor het uitwisselen van informatie, ervaring, kennis, en inhoudelijke verdieping:

 • Netwerkenwerkgroepen
 • Kenniskringen
 • Werkplaats
 • De maandelijkse digitale Nieuwsbrief (gratis)
 • Projecten
 • Themabijeenkomsten
 • Jaarlijkse EMBcongres

Visie

Het Platform EMG werkt vanuit de opvatting dat mensen met een ernstige meervoudige beperking recht hebben op een volwaardig bestaan in de samenleving en dit vraagt vaak om creatieve oplossingen.

Missie

Een goede kwaliteit van leven van mensen met een ernstige meervoudige beperking met hun naaste familie en vrienden.

Organisatie

Het Landelijk Platform EMG is een stichting. In het bestuur zijn onder meer vertegenwoordigd: de BOSK, een bestuurder of vertegenwoordiger van ouderverenigingen, en twee VGN lidinstellingen. Het Platform EMG wordt financieel mogelijk gemaakt door organisaties die ondersteuning bieden aan mensen met beperkingen en wordt gefaciliteerd door de VGN (brancheorganisatie voor aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking)

Bestuursleden Landelijk Platform EMG

 • Marga Nieuwenhuijse – Voorzitter en directeur van  ‘Omega’ (lid VGN)
 • Hans de Dreu  Penningmeester en directeur  MEE Utrecht/ Gooi & Vechtstreek
 • Peter Koedoot  Lid Adviseur (Consultant) van Koedoot Consultancy
 • Geert Benjamins – Ervaringsdeskundige en Secretaris College van Bestuur Scholen aan Zee
 • Geraldine Raap – Ervaringsdeskundige
 • Jos Hiel – Raad van Bestuur Gemiva-SVG Groep

Meer informatie

Bekijk de  Folder Platform EMG voor meer informatie of neem contact op met:

 • Mia Nijland, de coördinator van het Platform EMG telefoon: 030 27 39 724 e-mail: info@platformemg.nl

 

Deel deze informatie viaShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page

Steun het Platform EMG en word ook donateur!