Info voor professionals

Het Platform EMG biedt een breed podium aan professionals die direct of indirect ondersteuning bieden  aan mensen met ernstige meervoudige beperking in zorg, onderwijs, revalidatiecentrum, ziekenhuizen, universiteiten, onderzoekbureau’s, etc.

KennisNetwerk

Het Platform EMG is een Kennisnetwerk waar informatie wordt verzameld, gebundeld en verspreid. Verder zijn er thematische netwerkgroepen en kenniskringen voor vakdeskundigen.  Het Platform wil een brug slaan tussen praktijk en wetenschap en wil samen met u voorkomen dat het wiel meerdere keren wordt uitgevonden. We bieden graag een platform waar we van elkaar kunnen leren, waardoor de ontwikkelingen voor een betere kwaliteit van  leven voor mensen met een ernstige meervoudige beperking blijven doorgaan.

Zie voor meer informatie over de netwerken en kenniskringen.

Of neem contact met de coördinator van het Platform EMG.

Deel deze informatie viaShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page

Steun het Platform EMG en word ook donateur!